Lokal użytkowy Bielsk Podlaski, Mickiewicza

Ogłoszenie archiwalne Wygasło: Środa, 29 Listopad, 2023  12:24
1 300 000 zł

Szczegóły ogłoszenia

  • Kategoria: Biura i lokale / Sprzedaż
  • Przeznaczenie:Handel i Usługi
  • Powierzchnia:344 m2
  • Sprzedaż:Pośrednik

Opis oferty

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks nieruchomości tj. dwie nieruchomości lokalowe, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oraz udziały w użytkowaniu wieczystym gruntów.
Lokale Nr 2 i Nr 4 znajdują się w budynku na działce Nr 3179/1, w którym wyodrębniono 5 lokali niemieszkalnych. Budynek skarbca jest usytuowany na działce Nr 3179/2. Udział 250/1017 części dotyczy nieruchomości zabudowanej wielostanowiskowym budynkiem garażu na działkach Nr od 3179/6 do 3179/12, a udział 1/3 części - działki Nr 3179/3 stanowiącej parking / plac manewrowy. Kształt działek w kompleksie jest nieregularny, narożny względem ulic Mickiewicza i Poniatowskiego. Konfiguracja terenu jest płaska.

Nieruchomości posiadają dostęp do miejskich sieci infrastruktury technicznej: wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej, grzewczej, centrali telefonicznej.

Lokale niemieszkalne: Nr 2 (parter wraz z pom. przynależnym w piwnicy) i lokal Nr 4 (I piętro) oraz budynek skarbca tworzą funkcjonalną całość. W lokalach niemieszkalnych urządzono salę obsługi klientów oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe, w budynku skarbca pomieszczenia magazynowe. Budynek garażowy na dz. ewid. 3179/6, 3179/7, 3179/8, 3179/9, 3179/10, 3179/11, 3179/12 to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomości położone są na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę z zakresu administracji i usług symbol 1U.
Zabudowa nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Stan prawny
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste:
KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00087846/7
Dział I - Oznaczenie nieruchomości
Położenie: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
Adres: ulica Mickiewicza 32/4
Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny
Opis lokalu: pomieszczenie - 7
Kondygnacja: 2,0
Powierzchnia użytkowa (m2): 153,78
Odrębność: tak
Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
Udział związany z własnością lokalu 15378 / 109239 cz.
Dział II Własność
Właściciel: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00087845/0
Dział I - Oznaczenie nieruchomości
Położenie: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
Adres: ulica Mickiewicza 32/2
Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny
Opis lokalu: pomieszczenie - 5
Pomieszczenie przynależne: piwnica nr 2 o pow. 34,17m2
Kondygnacja: 1,0
Powierzchnia użytkowa (m2): 189,97
Odrębność: tak
Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
Udział związany z własnością lokalu 18997 / 109239 cz.
Dział II Własność
Właściciel: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00002002/0
Dział I - Oznaczenie nieruchomości
Numer działki: 3179/2
Położenie: Bielsk Podlaski, ulica Mickiewicza
Sposób korzystania: działka gruntu
Budynek: Bielsk Podlaski, ulica Mickiewicza 32
Przeznaczenie: budynek skarbca
Odrębność: tak
Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
Użytkowanie wieczyste: 2091-03-05
Dział II Własność
Właściciel: Udział 1/1. Skarb Państwa
Użytkownik wieczysty: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00052332/7
Dział I - Oznaczenie nieruchomości
Położenie: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
Numery działek: 3179/6, 3179/7, 3179/8, 3179/9, 3179/10, 3179/11, 3179/12
Obszar (m2): 314,00
Budynki: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
Przeznaczenie: budynek garażowy
Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
Użytkowanie wieczyste: działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2091-03-05 zabudowana budynkiem garażowym stanowiącym odrębny przedmiot własności
Dział II Własność
Właściciel: Udział 1/1. Skarb Państwa
Użytkownik wieczysty: m.in. udział 250/1017 cz. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00052330/3
Dział I - Oznaczenie nieruchomości
Położenie: Bielsk Podlaski ulica Mickiewicza 32
Numer działki: 3179/3
Sposób korzystania: działka gruntu
Obszar (m2): 1441,00
Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
Użytkowanie wieczyste: działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2091-03-05
Dział II Własność
Właściciel: Udział 1/1. Skarb Państwa
Użytkownik wieczysty: m.in. udział 1/3 cz. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Opis budynku
Budynek biurowo-usługowy (zawierający lokale Nr 2 i 4) zabudowy: ok. 418,99 m2 kubatura: 3755 m3 rok budowy: lata 70-te XX w. funkcja: biurowa/usługowa liczba kond. nadziemnych: 3 liczba kond. podziemnych: 1 Budynek wolnostojący, z przylegającym budynkiem skarbca, podpiwniczony o trzech kondygnacjach naziemnych, wykonany w technologii tradycyjnej.
Budynek wyposażony w instalację: wodociągową i kanalizacyjną (sieć miejska), centralnego ogrzewania, elektryczną, teletechniczną, odgromową.

Nieruchomości lokalowe Nr 2 i Nr 4 funkcja: biurowa/usługowa kondygnacja: parter i I piętro liczba izb: 5 i 7 użytkowa (wg kartoteki lokali i KW): 189,97 m2 + 153,78 m2 przynależne do lokalu Nr 2 (wg kartoteki lokali): piwnica - 34,17 m2Dwa połączone funkcjonalnie lokale użytkowe, na które składają się powierzchnie biurowe, socjalne, komunikacji i WC zlokalizowane na parterze i I piętrze o łącznej powierzchni 343,75 m2 i piwnicy przynależnej do lokalu Nr 2 o pow. 34,17 m2.
Wejście do lokali możliwe bezpośrednio z ul. Mickiewicza. Lokale obecnie wykorzystywane - oddział banku.
Główne drzwi wejściowe do lokalu PCV, częściowo przeszklone. Stolarka okienna PCV w dobrym stanie. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa, wykonana z płyty MDF, grzejniki płytowe.

Budynek skarbca funkcja: magazynowa liczba kond. nadziemnych: 1 liczba kond. podziemnych: 0 liczba izb: 3 zabudowy (wg rej. budynków): 75,00 m2 użytkowa (wg rej. budynków): 68,00 m2Budynek przylegający do budynku biurowego, połączony funkcjonalnie z lokalami banku. Budynek niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach płaski, kryty papą.
Budynek wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, elektryczną.

Budynek garaży funkcja: garaże 7 garaży liczba kond. nadziemnych: 1 liczba kond. podziemnych: 0 zabudowy (wg rej. budynków): 136,00 m2Budynek wolnostojący, na 7 stanowisk garażowych, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach płaski, kryty papą, bramy stalowe. Budynek wyposażony w instalację: elektryczną.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
EU120,30kWh/(m2*rok)
EK148,90kWh/(m2*rok)
EP243,30kWh/(m2*rok)
UOZE4,70%
ECO20,084t CO2/(m2*rok)

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO
Nieruchomość położona jest w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi do 5 kondygnacji od wschodu, terenami zabudowy jednorodzinnej od wschodu i obiektami handlowo-usługowymi, oświatowymi, sakralnymi.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
Nieruchomości położone są u zbiegu ulic Mickiewicza (droga wojewódzka 684) i Poniatowskiego. Oddalone o około 250m od ruchliwego ronda, na którym przecinają się drogi krajowe DK 19, DK 66 oraz droga wojewódzka 684. Dworzec kolejowy PKP i autobusowy PKS znajdują się w odległości około 800m od nieruchomości.
Wejście główne do lokali następuje od frontu, od strony ulicy Mickiewicza. Dostęp do garaży i wjazd na nieruchomość możliwy jest od strony ulicy Poniatowskiego. Dojazd do obiektu zapewnia układ dróg publicznych lokalnych o średnim natężeniu ruchu, głównie lokalnego. Parkowanie pojazdów jest możliwe w sąsiedztwie nieruchomości, w wyznaczonych miejscach, przed wejściem do budynku. Za budynkiem znajduje się plac parkingowo-manewrowy i budynek garażowy.

UWAGA!!!

Bank nie wyklucza zawarcia umowy najmu (pomiędzy Bankiem a przyszłym właścicielem) obejmującej część powierzchni Lokalu Nr 2 (parter / około 150 m2), w celu dalszego prowadzenia placówki przez BNP Paribas Bank Polska S.A. - umowa na czas oznaczony 5 lat z możliwością przedłużenia na następne 5 lat w drodze jednostronnego oświadczenia Najemcy. Pozostałe warunki najmu zawarte będą w projekcie umowy najmu, który to projekt będzie przedmiotem uzgodnień Stron na etapie wyboru oferty.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Numer oferty: 58
Sprawdź zainteresowanie tym ogłoszeniem
Wyświetlenia
Data dodania
Ostatnio widziany
Obserwujących
Wysłane zapytania
Powiadom o podobnych ogłoszeniach
Lokalizacja: Bielsk Podlaski
Kategoria: Nieruchomości » Biura i lokale » Sprzedaż
Cena: od 1105000 zł do 1495000 zł Powierzchnia : od 292 m2 do 396 m2

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych ofertach

Uzupełnij adres e-mailWpisz poprawny adres e-mail

To ogłoszenie jest archiwalne i może być nieaktualne.

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Czy oferta nadal jest aktualna?Czy mogę otrzymać więcej zdjęć?Czy możliwa jest rezerwacja?Czy jest możliwość negocjacji ceny?Czy mogę obejrzeć nieruchomość?
Max. 8MB, Dozwolone: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
kingaj2307
Konto firmowe
Na Lento.pl od 14 mar 2023
Strona użytkownika
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń
  • Udostępnij ogłoszenie
  • Dodaj na Facebook
Wyczyść historię

Udostępnij ogłoszenie

Udostępnij na FacebookTweetnij Kopiuj link do ogłoszenia

Dodaj notatkę

Opis musi być krótszy niż 250 znaków